Watererfgoed

Het rivierengebied kent een schat aan erfgoed van het waterbeheer: historische documenten, voorwerpen, bouwwerken en landschapselementen. Kennis over dat watererfgoed draagt bij aan historisch besef en aan antwoorden op nieuwe uitdagingen. Daarom zijn het Waterschap Rivierenland (WSRL) en het RAR een groot project gestart om al dit erfgoed te beschrijven en toegankelijk te maken. Bij het 25-jarig jubileum van het WSRL in 2027 moet de inventarisatie van al het watererfgoed klaar zijn en online toegankelijk voor publiek en wetenschap.

Van document tot monument

Bij de inventarisatie beschrijft het RAR elk erfgoed, te beginnen in eigendom van het waterschap. In de loop der eeuwen kregen veel objecten nieuwe bestemmingen of eigenaren. Vaak is erfgoed nog gewoon in gebruik: zoals historische dijken, eeuwenoude vaarten, sluizen en gemalen. Er zitten monumenten tussen, maar ook zonder die status is erfgoed vaak van betekenis. Vanuit het waterschapsarchief en de literatuur kunnen we de inventarisatie verrijken.

Inspiratie bij nieuwe uitdagingen

Bij nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteit kan erfgoed inspireren. Erfgoed is ons verhaal van eeuwen wonen en werken in het rivierengebied, het is deel van onze identiteit. En als water leidend is in ruimtelijke opgaven, dan wijst erfgoed vaak de weg.Zoals bij gemaal De Neust aan de Linge, dat gereed werd gemaakt voor meer hoosbuien en ook droogte. Dat gebeurde met behoud van het monumentale pompgebouw en de archeologische vondst van oude muurresten.

https://www.waterschaprivierenland.nl/erfgoed

Een overzicht van de 474 rechtsvoorgangers van het waterschap en hun archieven is te vinden in de online waterschapsstamboom op onze website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *